บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออกแบบ จนถึงกระบวนการผลิตโดยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ทางด้านต่างๆซึ่งพร้อมให้คำแนะนำในการเลือกชื้อสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยได้แบ่งกลุ่มสินค้าที่จัดจำหน่ายและให้บริการดังนี้

 

1.Machinery?& Equipment

– จำหน่ายเครื่องจักรกลงานผลิต เช่น CNC Machine ,Conventional Machine ฯลฯ

-?จำหน่ายเครื่องมือและ อุปกรณ์สำหรับงานผลิต Measuring Tools,Cutting Tools,Clamping Tools ฯลฯ

– จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับงาน Factory Automation เช่น Aluminium Profile&Accessory Part ,Control System Unit,Electric Actuator ฯลฯ

 

2.Information Technology

– จำหน่าย Software ลิขสิทธิ์ พร้อมบริการติดตั้ง แก้ปัญหา และฝึกอบรมการใช้งาน

– จำหน่าย Hardware ด้าน IT ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ Workstation , คอมพิวเตอร์ สำหรับ Server ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับงานระบบเครือข่ายต่างๆ

 

3.Factory Safety Solution

– จำหน่าย Oil Mist Collector อุปกรณ์กำจัดไอละอองน้ำมัน ฝุ่น ควัน สำหรับเครื่องจักรกลในโรงงาน

-?จำหน่าย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในโรงงาน เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง แว่นนิรภัย อุปกรณ์วัดสารเคมีในอากาศ

 

4.Training Program&Services

– บริการฝึกอบรบการใช้งาน Software ด้านการออกแบบ(CAD)และการผลิต(CAM) ตลอดจนเครื่องจักรกลการผลิต(CNC Machine)

-?บริการออกแบบและให้เช่าอุปกรณ์สำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีความชำนาญในการทำงานเช่น งานวิศวกรรมย้อนกลับ(Reverse Engineering) ,การออกแบบเครื่องจักร ( Machine Design) ฯลฯ

 

เพียงท่านโทรหาเราจะมีทีมงานที่พร้อมให้บริการทั้งในและนอกสถานที่